Ваучери за подарък

Pivoteka предлага ваучери за подарък. За повече информация се свържете с нас.

Вачуер можете да закупите и онлайн на тази страница: Ваучер за подарък

 

Условия за ползване на ваучерите за подарък

- Валидно активирани ваучери могат да бъдат използвани за пълно или частично плащане на покупки само през www.pivoteka.bg. Сумата на Вашата покупка ще бъде приспадната от баланса на ваучера. Остатъчният баланс може да бъде използван за бъдещи покупки, съобразно срока на валидност.
- Ваучерът може да се използва за заплащане на стоки с по-висока цена от баланса на картата чрез доплащане.
- Валидността на ваучера е 6 месеца от датата на закупуване от Пивотека ООД.
- Ваучерът не може да бъде използван за покупка на други ваучери. Кредитът по него не може да бъде разменян за пари в брой.
- Ваучерът няма гаранционно покритие на чек, дебитна или кредитна карта.
- Пивотека ООД не носи отговорност при загуба, кражба или неизползван в срок ваучер, както и за суми, използвани от него без Ваше знание.
- Пивотека ООД си запазва правото да приложи тези правила при казуси, свързани с правото, сигурността, както и да деактивира ваучера, ако има причини за това, изразени от властите.