HomeBrewStar

Инициатива на Пивоварна Мелтум да насърчи творчеството и да вдъхнови създаването на нестандартна рецепта за крафт пиво.
Предизвикателство отправено към домашните пивовари и любители на бирата, в лицето на своеобразен конкурс и шанс за реализация на победителите.
В края на декември 2020 събраните предложения за интересни рецепти със съответните мостри преминаха през оценка на независимо жури
и трите класирани участника, получиха възможност да сварят бирите си еднократно съвместно с екипа на пивоварна Мелтум.

Всяка от трите бири вече е бутилирана, със специален етикет, с името на автора.
Сега предстои и още по-интригуващ втори тур - за финален победител.
В края на април, авторът на една от трите бири ще спечели Brew Monk™ All-in-one brewing system 30l.  
Дотогава бирите ще събират точки от независимото жури и рейтинг в Untapped.
С други думи - всеки може да даде своята оценка за любимата си бира в това трио.